Föreläsningen vi erbjuder


Vi ger dig 100% kundanpassad föreläsning för ditt behov. Vill du utveckla din ledningsgrupp med att bättre kunna ge/ta feedback, eller ge hela personalen en teambildning inom kommunikationens underbara värld - kontakta oss. Låt vår styrka bli din kundfördel

Förtroendekapital = Sakkunskap + egetansvar + bemötande + kommunikationskunskap


Arbetsmiljö = förtroendekapital + värdeord i praktiken

Vi människor analyserar alltid vår omvärld - ofta med hjälp av statistik och eller digitala hjälpmedel som datorer.  Vilka uttalade motton/värdeord har ni på er arbetsplats? Hur får personalen möjlighet att utveckla sina färdigheter? Att investera i sin personal med bemötande och kommunikation stärker  dig som ledare samtidigt som organisationens motto integreras i det dagliga arbetet


  Vill du bli nummer ett - då är vi nummer ett för dig.

Här föreläser vår VD för en kunds ledningsgrupp


tema: Ge/ta feedback

Vi kombinerar


teori och praktik. Ledningsgrupp ska nu få lösa praktisk uppgift inom temat

För att ge dig bästa förutsättningarna att uppleva oss här har vi cookies. Genom att fortsätta läsa om oss godkänner du dessa. VÄLKOMMEN !

Accept