Chat with us, powered by LiveChat
Ungdomar

Önskar att få sin första egna bostad

Barnfamilj eller singel

Oavsett var i livet du är eller social status vill vi ha boendet för dig eller er.

Sambopar

Vad har dessa exempel med grupper gemensamt

7H Estate Fastigheter värderar ingen individ beroende vad som hänt, utan värderar vart människan vill nå.

Kvinnojouren
Socialtjänsten

Med gemensamma viljor skapar vi resultatet vi alla önskar med långsiktighet i fokus.

Migrationsverket

Så stor samhällsnytta gör vi

Vi är lagspelaren som gör alla till vinnare. Från individen vars önskemål är lägsta hyra till de som vill och kan satsa merpå högre standard.

Våra Bas - och tilläggstjänster

Läs om våra tilläggstjänster under fliken våra tjänster

Socialt företagande

Läs hur vinnarna är alla från hyresgäst till samhället i stort i vårt sociala företagande under fliken affärsidé, vision och värderingar.

Vision

Vår vision är 2022 ska vi kunna ha ekonomi att anställa en kontororist och en fastighetsskötare oavsett bakgrund i livet. Vi vill bli självfinansierade med fastighetsköp då det gynnar alla som hyr av oss, eller arbetar i företaget. PGA covid-19 lyckades vi inte nå vårt mål 2020- men vi kämpar ihop. En för alla - alla för en.. Vi vill även ta ansvar för vår miljö, så för varje fastighet företaget äger ska vi köpa in ett bisamhälle och bikupa då vår miljö behöver bin, lika mycket som bin behöver vår flora.
Vi ska bli den lagspelaren samhället, individen och marknaden behöver genom att 2021 hoppas vi kunna erbjuda 100 människor ett boende oavsett ålder, kön, ekonomi eller andra faktorer

Vad söker vi just nu?

Vi söker villor och fastigheter i Borås Stad (som kommunen kallar sig) och Jönköpings län i Husqvarna Gränna etc. Vill du sälja, eller känner någon så kontakta oss, då kommer vi och termograferar så det inte är dolda vattenskador, och allmänt skick innan vi bestämmer oss.

7H Estate Fastighet

Frågor och svar

Vi kan alltid ge offert på vad du som kund än behöver, utifrån att redskapet har S40 standardfäste. Maila oss gärna !

Vi rekommenderar det inte, då olika maskiner, och modeller har olika hydraulkopplingar. Sannolikheten att .hydraulhammare  etc passar annan maskin är mikroskopisk.. 

Ja. Vi kan erbjuda även att utföra arbetet mot extrakostnad enligt offert